วิธีการและอุปกรณ์สำหรับตรวจจับสารพาราควอทแบบกึ่งปริมาณในปัสสาวะและในพลาสมา

รายละเอียดผลงาน

ชุดตรวจหาสารพาราควอทในร่างกายของผู้ป่วยอย่างง่ายใช้อุปกรณ์และสารเคมีในการทดสอบน้อย ราคาไม่แพงแสดงผลการตรวจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สามารถบอกถึงปริมาณสารในร่างกายของผู้ป่วย ทำให้แพทย์มีข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย

แสดงผลการตรวจรวดเร็วและ แม่นยำ

สามารถปริมาณสารพาราควอทในร่างกายผู้ป่วย

ผู้สร้างผลงาน

รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu