iNT ให้การต้อนรับ Tsinghua University Science Park เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยว ส่งเสริมและผลักดันการสร้าง Entrepreneurial Ecosystem 
ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ให้การต้อนรับ TusPark , Tsinghua University Science Park เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและผลักดันการสร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย (Entrepreneurial Ecosystem) ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก TusPark , Tsinghua University Science Park องค์กร incubation ของประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและผลักดันการสร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย (Entrepreneurial Ecosystem) ณ อาคาร MaSHARES Co-Working & Maker Space

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050