ชุดตรวจความผิดปกติของปากมดลูกชนิดดิจิทัลแบบพกพา

Portable Digital Cervicoscopy

รายละเอียดผลงาน

เครื่องมือสำหรับใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างงานแต่มีประสิทธิภาพดีไม่ด้อยไปกว่าการตรวจทางเซลล์วิทยา โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับการตรวจโดยการใช้น้ำยาอะซิติกแอซิด แต่มีกำลังขยายภาพได้และสามารถบันทึกภาพได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

รักษารอยโรคไปได้ในขั้นตอนการตรวจทันที

ใช้งานง่าย

ราคาไม่สูง

ผู้สร้างผลงาน

รศ.นพ.สมศักดิ์ ไหลเวชพิทยา

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu