ชุดอุปกรณ์ดูดน้ำมูกและเสมหะในเด็ก

Nasal Suction Device (MU-TIP)

รายละเอียดผลงาน

ใช้เมื่อต้องการดูดน้ำมูกในเด็กที่มีน้ำมูกเหนียว ข้นจำนวนมากคั่งค้างอยู่ในรูจมูก หรือเด็กไม่สามารถสั่งน้ำมูกออกได้เองหรือสั่งออกได้ไม่หมด โดยสามารถใช้ทดแทนการสอดสายดูดเข้าไปในรูจมูกทำให้เด็กร่วมมือในการดูดน้ำมูกมากขึ้นเพราะไม่รู้สึกเจ็บหรือระคายเคือง

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้ได้กับเด็กทุกวัย

ผลิตจากวัสดุที่โปร่งใสทำให้สามารถมองเห็นลักษณะและสีของน้ำมูก

วัสดุที่ใช้ปลอดภัยสำหรับเนื้อเยื่อในโพรงจมูก

สามารถทำความสะอาดได้ง่ายน้ำมูกไม่เกาะติด

ผู้สร้างผลงาน

นางสาวจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu