อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยด้านการเคลื่อนไหว

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยด้านการเคลื่อนไหวเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยับข้อเท้าสำหรับผู้ที่มีภาวะข้อเท้าตกจากโรคหลอดเลือดสมองโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทและโรคปลายประสาทอักเสบ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เสริมการเรียนรู้และสื่อการสอนทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจในทฤษฎีคอร์ด

มีคอร์ดพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ผู้สร้างผลงาน

ดร.จักรกฤษ เจริญสุข

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu