ไจโรโรลเลอร์ ระบบบำบัดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือและแขน

รายละเอียดผลงาน

ไจโรโรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ฟื้นฟูซึ่งอาศัยหลักการไจโรสโคป (Gyroscope) ในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ โดยเมื่อผู้ป่วยออกแรงกระทำต่อไจโรโรลเลอร์แล้ว จะมีแรงป้อนกลับมากระทำที่มือและแขนของผู้ป่วยช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับการออกกำลังกายและมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการกระทบกระเทือนต่อระบบประสาทสามารถใช้ในการฟื้นฟู

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้วิธีทำกายภาพบำบัดแบบใหม่

เชื่อมต่อกับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มความบันเทิงในระหว่างการบำบัดฟื้นฟู

จัดเก็บผลการบำบัดฟื้นฟูได้

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัต

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu