ชุดคลุมหน้าท้องเพื่อการผ่าตัด

Disposable Abdominal Drape

รายละเอียดผลงาน

โดยปกติชุดคลุมหน้าท้องชนิดใช้เพียงครั้งเดียวต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง นวัตกรรม “Disposable Abdominal Drape” จึงได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าและนำมาใช้ในการผ่าตัดต่างๆ เช่น โครงการลดการติดเชื้อเอดส์จากมารดาสู่ทารก การผ่าตัดทางสูติ-นรีเวช การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ การผ่าตัด Hepatectomy การผ่าตัด Percutaneous Nephrolithotomy และการผ่าตัดศัลยกรรม เป็นต้น

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วย และการปนเปื้อนในห้องผ่าตัด

ผู้สร้างผลงาน

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu