อุปกรณ์ถ่างกระดูกซี่โครง หรือยึดกระดูกสันหลัง
ชนิดปรับความยาวได้

Adjustable Rib and Spine Distractor

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์ถ่างกระดูกซี่โครง หรืออุปกรณ์ยืดกระดูกสันหลังชนิดปรับความยาวได้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในผู้ป่วยเด็ก โดยการผ่าตัดเพื่อยืดกระดูกซี่โครงออกและยืดเพิ่มเติมได้ในการผ่าตัดครั้งต่อไป แผลในการผ่าตัดมีขนาดเล็ก ลดการเสียเลือดและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจากการผ่าตัด อุปกรณ์มีขนาดเหมาะกับขนาดตัวของเด็กไทย และสามารถปรับใช้กับโรคกระดูกสันหลังคดแต่กำเนิดได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบสำหรับสรีระของเด็กไทย

สามารถปรับขนาดได้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นใหม่ในกรณีที่มีการผ่าตัดครั้งต่อไป

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.นพ.ศัลยพงศ์ สรรพกิจ
และวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu