น้ำยาทำความสะอาดทางทันตกรรม

รายละเอียดผลงาน

การใส่เครื่องมือทันตกรรมชนิดถอดได้ในช่องปาก เช่น เครื่องมือฟันเทียมทั้งปาก เครื่องมือฟันเทียมบางส่วน เครื่องมือในการเคลื่อนฟันทางจัดฟันแบบถอดได้ และเครื่องมือคงสภาพของฟันชนิดถอดได้ ที่ใส่เข้าไปในช่องปาก อาจเป็นการเพิ่มสิ่งแปลกปลอมเข้าในช่องปากทำให้เพิ่มการยึดเกาะของเศษอาหาร คราบจุลินทรีย์ จำนวนแบคทีเรีย และหินน้ำลาย ตามมาตรฐานและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใส่ จะมีผลต่อสุขภาพทางช่องปากของผู้ป่วย ทำให้มีโอกาสเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ กลิ่นปาก และก่อโรคในช่องปากได้ง่าย

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นน้ำยาจากธรรมชาติที่สามารถฆ่าเชื้อและกำจัดคราบหินปูนในเครื่องมือทันตกรรมแบบถอดได้

ผู้สร้างผลงาน

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ
ทันตแพทย์สุรชัย เดชคุณากร และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu