อุปกรณ์จี้จุดเลือดออกในโพรงจมูก

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            อุปกรณ์จี้จุดเลือดออกในจมูกแบบใหม่ ใน set อุปกรณ์จี้จุดเลือดออกในจมูก มีอุปกรณ์ป้องกัน (safety sheath) ซึ่งเป็นปลอกห่อหุ้มเพื่อลดโอกาสสัมผัสระหว่างสารเคมีกับเนื้อเยื่อรอบข้างในจมูก ขณะทำหัตถการจี้จุดเลือดออก และมีไม้ แอปพลิเคเตอร์ (applicator) แบบใช้แล้วทิ้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้หยุดเลือดออกในโพรงจมูก

สามารถกำหนดจุดในการสัมผัสยา ลดโอกาสการแสบโพรงจมูกของผู้ป่วย

ผู้สร้างผลงาน

นางสาว บัณทิตา ชะนะโม และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu