อุปกรณ์ช่วยในการก้าวเดินสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

     ในปัจจุบันผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่มีอัตราการป่วยค่อนข้างสูงในกลุ่มปนะชากรผู้สูงอายุ อาการของโรคพาร์กินสันที่พบคืออาการสั่น เกร็ง เคลื่อนไหวช้า ก้าวเดินได้ช้า บางครั้งอาจมีอาการก้าวขาไม่ออก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย งานประดิษฐ์นี้เป็นการนำเอาเซ็นเซอร์เข้ามาช่วยในการวัดมุมในการเดินของผู้ป่วยแล้วส่งไปคำนวณโดยส่วนประมวลผล จากนั้นจึงแสดงผลออกมาเป็นแสงเลเซอร์กำหนดจุดทีผู้ป่วยจะเดินต่อไป

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน

กำหนดจุดเดินตามลักษณะการเดินของตัวผู้ใช้

ผู้สร้างผลงาน

อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu