อุปกรณ์เลื่อนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

     “อุปกรณ์เลื่อนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในช่องปาก (oral appliance) เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาการกรน และการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea: OSA) โดยอุปกรณ์ที่สวมใส่ในปากขณะนอนหลับจะทำให้ขากรรไกรล่างรวมถึงโคนลิ้นเคลื่อนตัวไปด้านหน้า และเปิดช่องทางเดินหายใจบริเวณคอหอยให้กว้างและมีความตึงตัวมากขึ้น อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ลิ้นหรือเนื้อเยื่อในลำคอหย่อนลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับด้วย

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ช่วยป้องกันไม่ให้ลิ้นหรือเนื้อเยื่อในลำคอหย่อนลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับได้

บรรเทาการกรน และการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu