เครื่องนวดเท้าเพื่อการเลิกบุหรี่

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            อุปกรณ์สำหรับการนวดที่บริเวณนิ้วเท้าเพื่อที่สามารถควบคุมความถี่และแรงกดได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดผลคล้ายกับการนวดด้วยมือเปล่า เพื่อให้เลิกบุหรี่ตามองค์ความรู้ที่ผู้ประดิษฐ์ได้ศึกษามาและระดับแรงดันไฟฟ้ารวมถึงความถี่ที่ใช้งานต้องเป็นระดับที่ไม่สามารถทำอันตรายให้กับผู้ใช้เครื่องมือ ทั้งนี้ การใช้เครื่องนวดเท้าเพื่อการเลิกบุหรี่เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการลดหรือเลิกสูบบุหรี่สามารถลดปริมาณการสูบบุหรี่โดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่อาจมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของผู้ใช้ แต่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคใดๆ และไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้รักษาการติดบุหรี่

ไม่ต้องใช้สารเคมี ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu