อุปกรณ์สำหรับสั่นระบายเสมหะจากปอดแบบมือถือ

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

      อุปกรณ์สาหรับสั่นระบายเสมหะจากปอดแบบมือถือตามการประดิษฐ์นี้ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำกายภาพบำบัดทรวงอกเพื่อช่วยระบายเสมหะในผู้ป่วยที่มีเสมหะคั่งค้างในหลอดลมที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เครื่องจ่ายไฟมีสวิตช์เปิด-ปิดแบบกันน้าให้ใช้งานสะดวกและปลอดภัย โดยผู้ป่วยหรือผู้ดูแลสามารถทาเองได้ที่บ้าน และ สามารถปรับความถี่ได้ 2 ระดับ ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องอยู่ในท่านั่งเท่านั้น โดยอุปกรณ์มีสามารถประคองไว้ในอุ้งมือได้ ใช้งานง่าย และราคาไม่แพง

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถใช้ในการทำการภาพบำบัดทรวงอกเพื่อช่วยระบายเสมหะ

สามารถใช้ที่บ้านได้

ราคาไม่แพง

ผู้สร้างผลงาน

ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu