รองเท้าเลเซอร์กำลังต่ำรักษาแผลหายยากที่ปลายเท้า

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            รองเท้าเลเซอร์กำลังต่ำรักษาแผลหายยากที่ปลายเท้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาให้ผู้ป่วย หรือ ผู้ใช้งานสามารถใช้แสงเลเซอร์กำลังต่ำในการรักษาแผลหายยากบริเวณที่ปลายเท้าได้ด้วยตนเอง

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้รักษาแผลหายยากที่ปลายเท้า

ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้แพทย์, พยาบาล, หรือ ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในการรักษา

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.นพ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu