แบบหล่อซีเมนต์ผสมยาปฏิชีวนะแบบขึ้นรูปบนปลายกระดูกต้นขาส่วนล่าง

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

     “แบบหล่อซีเมนต์ผสมยาปฏิชีวนะแบบขึ้นรูปบนปลายกระดูกต้นขาส่วนล่าง” ช่วยให้ซีเมนต์มีการยึดเกาะกับผิวกระดูกของผู้ป่วยได้ดีขึ้น ลดการขยับตัวของซีเมนต์ภายหลังการผ่าตัด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดจากการขยับตัวของตัวเว้นระยะซีเมนต์ที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยแบบหล่อซีเมนต์สามารถประกอบและถอดออกได้โดยง่ายช่วยลดปัญหาซีเมนต์ยึดเกาะกับแบบหล่อได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

แบบหล่อซีเมนต์สามารถประกอบและถอดออกได้โดยง่ายช่วยลดปัญหาซีเมนต์ยึดเกาะกับแบบหล่อได้

ช่วยให้ซีเมนต์มีการยึดเกาะกับผิวกระดูกของผู้ป่วยได้ดีขึ้น

ลดการขยับตัวของซีเมนต์ภายหลังการผ่าตัด

ผู้สร้างผลงาน

อ.ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu