กรรมวิธีห่อหุ้มสารสกัดกรดยูโซลิคในอนุภาคนาโนพีแอลจีเอ
เคลือบไคโตซาน

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            กรรมวิธีห่อหุ้มสารสกัดกรดยูโซลิคในอนุภาคนาโนพีแอลจีเอเคลือบไคโตซานซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ง่ายสามารถช่วยเพิ่มการละลายน้ำ เพิ่มความเข้ากันได้ทางชีวภาพ เพื่อให้ได้กรดยูโซลิคนาโนเอนแคปซูเลทที่มีคุณสมบัติเพิ่มการเข้าเซลล์ โดยการเพิ่มความสามารถในการละลายน้ำและความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพของสารสกัดกรดยูโซลิค

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ใช้นาโนเทคโนโลยีในการห่อหุ้มสารสกัดกรดยูโซลิค

ทำให้กรดยูโซลิคที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถละลายน้ำ และแปรรูปเป็นผลิตภันฑ์อื่นได้

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.กัลยา เกตุวงศา และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu