แผ่นรองเท้าปรับได้เฉพาะบุคคล

(Self-adjustable insoles)

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

         แผ่นรองเท้าปรับได้เฉพาะบุคคล (Self-adjustable insoles) ที่สามารถปรับได้ทุกตำแหน่งที่ต้องการแก้ไขได้อย่างอิสระ สามารถแก้ไขปรับตำแหน่งที่พอเดินลงน้ำหนักแล้วไม่พอดีได้ทันที เป็นแผ่นรองเท้าที่สามารถปรับใช้ได้กับรองเท้า ถุงเท้า และเท้าเปล่าได้ โดยการปรับแก้ใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน 15 นาที ต่อแผ่นรองเท้า 1 คู่ ซึ่งแตกต่างจากแผ่นรองเท้าที่มีในท้องตลาดปรับแก้ได้เฉพาะบางตำแหน่ง และมีข้อจำกัดในการปรับความกว้างและความสูงของตำแหน่งที่ต้องการปรับ จึงเหมาะสำหรับ ผู้ที่เท้ามีปัญหาและจำเป็นต้องใส่แผ่นรองเท้า ได้แก่ กลุ่มที่มีปัญหาเท้าเจ็บ เช่น ฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้าอักเสบจากรูปทรงเท้า และกลุ่มที่เป็นเบาหวานที่มีปัญหาตาปลา

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งหมุดได้อย่างอิสระ และไม่จำกัดการใช้งานให้เฉพาะเจาะจงกับรองเท้าคู่ใด คู่หนึ่ง โดยสามารถปรับใช้ได้กับรองเท้า ถุงเท้า และเท้าเปล่าได้

ในขณะทดลองสวมใส่จริงและสามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้ทันที ภายหลังการทดลองเดิน

ผู้สร้างผลงาน

อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu