วิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบกระท่อม

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

       พืชกระท่อมเป็นพืชที่มีสารจำพวกอัลคาลอยด์ที่มีผลในทางเภสัชศาสตร์ มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการแก้ท้องร่วง และระงับอาการปวด ซึ่งสรรรพคุณในทางการแพทย์ของพืชกระท่อม มาจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถสกัดออกมาได้ด้วยกรรมวิธีต่างๆ โดยในปัจจุบันกฏหมายได้อนุญาตให้ใช้พืชกระท่อมในทางการแพทย์ได้ ส่งผลให้มีผู้ป่วยหันมาใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชกระท่อมมากขึ้น และเกษตรกรนิยมปลูกพืชกระท่อมมากขึ้น ทำให้พืชกระท่อมเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางเภสัชศาตร์และสามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย

       กระบวนการสกัดพืชกระท่อมมีหลายวิธีโดยแต่ละวิธีให้ผลลัพท์ของสัดส่วนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกัน วิธีการสกัดตามคำขอรับสิทธิบัตรนี้เป็นวิธีการสกัดใบกระท่อมที่ได้สัดส่วนของสาร 7-ไฮดรอกซีมิทราไจนีนสูงกว่าวิธีอื่นๆ โดยสัดส่วนของสารสำคัญประเภทอื่นๆอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ป็นวิธีการสกัดใบกระท่อมที่ได้สัดส่วนของสาร 7-ไฮดรอกซีมิทราไจนีนสูง และสัดส่วนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นที่เหมาะสม

มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากสามารถประยุกต์ได้ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ทั่วไป

ผู้สร้างผลงาน

รองศาสตรจารย์ พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย
และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu