กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนสำหรับนำส่งสารต้านอนุมูลอิสระ SFN

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

ในการรักษาโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งด้วยยาต้านมะเร็งซิสพลาติน หรือการรักษาโรคติดเชื้อด้วยยาปฎิชีวนะอย่างโคลิสตินและยาในกลุ่มพอลิไมซินอื่นๆ นั้น การได้รับยาในปริมาณมากมักส่งผลเสียต่อเซลล์ของร่างกายผู้ป่วย ทั้งความเสียหายของท่อไต ความเสียหายของดีเอ็นเอ ความเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน การอักเสบ และการตายของเซลล์ การใช้ แพนดูราติน เอ ซึ่งเป็นสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้มาจากการสกัดกระชาย หรือการสังเคราะห์ด้วยปฏิกริยาทางเคมี จากการทดลองพบว่าการใช้องค์ประกอบทางเภสัชกรรมตามการประดิษฐ์นี้ให้กับผู้ป่วยร่วมกับการรักษาด้วยยา เคมีบำบัด การฉายรังสี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถป้องกันหรือลดความเป็นพิษต่อไตได้ดี

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถลดความเป็นพิษต่อไตของผู้ป่วยที่ได้รับยาปฎิชีวนะหรือยาต้านมะเร็ง

สามารถสกัดได้จากกระชาย

ผู้สร้างผลงาน

อ.ดร.ปรีมน ปุณณกิติเกษม และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu