กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนสำหรับนำส่งสารต้านอนุมูลอิสระ HPD

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

     การเสื่อมสภาพของผิวหนังก่อนวัยอันควร (premature aging) มีสาเหตุหลักมาจากการสัมผัสปัจจัยภายนอก ได้แก่ แสงอัลตราไวโอเลต (UV) ทำให้เกิดภาวะผิวหนังเสื่อมสภาพ (photoaging) ส่งผลให้ผิวหนังขาดความยืดหยุ่น และหยาบกร้าน ทำให้เกิดร่องลึกหรือริ้ว การป้องกันและบรรเทาภาวะความเสื่อมสภาพของผิวหนังจากแสงแดดอยู่หลายวิธี เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดเพื่อป้องกันรังสียูวี (UV) หรือการลอกผิวเพื่อทำให้ริ้วรอยตื้น ๆ ดูลดลง แต่จะส่งผลทำให้ผิวหนังมีความไวต่อแสงแดดได้หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือการใช้คลื่นความถี่วิทยุในการกระตุ้นผิวหนังให้สร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ผิวหนังของผู้บรรเทาเกิดอาการปวดและอักเสบได้ เป็นต้น ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคนาโนสำหรับนำส่งสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งใช้สารธรรมชาติในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ได้แก่ ฮิสพิดูลิน (Hispidulin, HPD) โดยนำอนุภาคนาโนชนิดพอลิเมอร์มาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุนำส่งสารออกฤทธิ์ พัฒนาเป็นรูปแบบของยาทา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งสารออกฤทธิ์ผ่านชั้นผิวหนังไปที่เซลล์เป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยสูง

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

การนำส่งสารออกฤทธิ์ในรูปแบบนี้มีความปลอดภัยกับเซลล์ผิวหนัง

อนุภาคนาโนที่สังเคราะห์ได้จะมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ จึงซึมผ่านชั้นผิวหนังได้ดี มีความเสถียรสูง และย่อยสลายได้เองในร่างกายผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิส (hydrolysis)

สามารถบรรจุสารออกฤทธิ์เข้าไปในอนุภาคนาโนได้ในปริมาณมาก

ผู้สร้างผลงาน

อ.ดร.ปรีมน ปุณณกิติเกษม และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu