ผอ. iNT พูดคุยสัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัดชัดเจน NBT

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ในรายการเคลียร์คัดชัดเจน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เกี่ยวกับงาน ‘บพข. จัดกิจกรรม (MOI) ขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม’ โดยให้สัมภาษณ์ในเรื่องของบทบาทของมหาวิทยาลัยในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่ม Deep Science & Tech Accelerator Platform โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ทั้งนี้ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก บพข. ในการบ่มเพาะ สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้วยกระบวนการเร่งขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดด หรือที่เรียกว่า Accelerator ให้กับนักวิจัย ภายใต้ชื่อ ‘iNT Accelerate’ ที่จะทำหน้าที่สนับสนุนให้นักวิจัยสามารถพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึกให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

สามารถรับชมรายการเคลียร์คัดชัดเจน ได้ที่ :

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050