SDGs with Engineering Simulation : CFD Simulation for Green Urban Development

มาสร้างความรู้ ฝึกฝนทักษะ เปิดเส้นทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนผ่านการปฏิบัติจริง
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกยุคใหม่ !!

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ขอเชิญชวนนักศึกษา ม.มหิดล มาเรียนรู้พัฒนาการออกแบบ ‘พื้นที่สีเขียว’ ด้วย CFD Simulation ในโครงการ “SDGs with Engineering Simulation : CFD Simulation for Green Urban Development”

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 27 กันยายน – 27 ธันวาคม (ทุกวันพุธ)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ..

ใบ Certificate การผ่านหลักสูตรใน CFD Simulation for Green Urban Development 

การฝึกปฏิบัติ CFD Simulation จำนวน 15 ชั่วโมง/คน


สนใจเข้าร่วมโครงการ สแกน QR CODE หรือเข้าไปที่ : คลิก!!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-849-6420 (นันทิกานต์ สีดาวงษ์) 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050