iNT ร่วมนำผลงานวิจัยจัดแสดงในงาน intercare 2023

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน InterCare Asia 2023 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับทุกวัยครบวงจร ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสถาบันได้นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลไปร่วมจัดแสดง ดังนี้ เครื่องดื่มสูตรครบถ้วนปรับเนื้อสัมผัสชนิดยูเอชทีสำหรับสูงอายุและผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก จากสถาบันโภชนาการ Rice & Plant Base Medical food ผลงาน Medical food สูตรครบถ้วน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีเบาหวาน จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ระยะเขียวและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงจากข้าวกล้องและมันเทศ prebiotic และผลิตภัณฑ์ข้าวอัดเม็ดและมันเทศอัดเม็ด ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอินทรีย์ผงเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวอินทรีย์อัดเม็ด จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ แป้งอเนกประสงค์สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลิตภัณฑ์น้ำปลาผสมน้ำผักสะทอน สูตรลดโซเดียม จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมข้าวหมากที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกส์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลิตภัณฑ์มาการีนจากน้ำมันรำข้าว จากคณะสาธาณสุขศาสตร์ M Dent Toothpaste Tablets เอ็มเด็นท์ ยาสีฟันชนิดเม็ด จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ปลอกจับอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก (Hand grip for Oral Care) จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ M dent Fresh lemon จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ยาสีฟันเอ็มเดนท์เนเชอรัลพลัส จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ สถานบริการ คลินิกสุขภาพ บริการท่องเที่ยว และสินค้าแฟชั่น

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050