สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานในงาน Bio Asia Pacific 2023

วันที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานในงาน Bio Asia Pacific 2023 ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจันและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS  ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในอุตสากรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทย รวมไปถึงทิศทางการเติบโตของ Startup ด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค บางนา

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050