สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ร่วมกับพันธมิตรนำ 10 สตาร์ทอัพเข้าร่วมกิจกรรม SPACE-F Batch 4 Incubator Demo Day

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)  ร่วมกับพันธมิตร Thai Union, NIA, ThaiBev, Deloitte และ LOTTE นำ 10 สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารในโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจ หรือ Incubator Program ภายใต้โครงการ SPACE-F Incubator รุ่นที่ 4 พบปะนักลงทุนและผู้ที่สนใจในนวัตกรรมด้าน FoodTech พร้อมนำเสนอผลงานบนเวที SPACE-F Batch 4 Incubator Demo Day โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตอาหารเพื่อความยั่งยืนสุดสร้างสรรค์ในงาน Techsauce Global Summit 2023 งานประชุมด้านเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการ และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ SPACE-F และพันธมิตร ได้แก่ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม (Group Director, Global Innovation) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณต้องใจ ธนะชานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Executive Vice President, and Chief Sustainability and Strategy) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ Mr. Jeff, Jaho Lee Director of R&D, Lotte Fine Chemical พร้อมด้วยทีมทำงานในโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 4 เข้าร่วมชมการนำเสนองาน

สำหรับโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 4 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการเปิดตัวโครงการ Pre-Incubation for SPACE-F เพื่อเป็นการสำรวจ และบ่มเพาะนักศึกษา อาจารย์ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่วิจัยที่มีความสามารถจากมหาวิทยาลัยมหิดล เสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้พร้อมและเหมาะสมกับการสมัครโปรแกรม SPACE-F รุ่นที่ 4 อีกด้วย โดยหลังจบโครงการ Pre-Incubation ทีม Nutricious จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกเข้าร่วมโปรแกรม Incubator ของ SPACE-F รุ่นที่ 4 ต่อไป ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050