สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” ครั้งที่ 6 เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ โดยมีตัวแทนจากบริษัท Septillion มาเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ MaSHARES Co-Working & Maker space MB

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050