กิจกรรมสัมมนา Mahidol Sustainable and Modern Energy for All Solar Cell

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรมสัมมนา Mahidol Sustainable and Modern Energy for All Solar Cell ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐกับโซลาเซลล์ รวมไปถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซลาเซลล์ในปัจจุบันและอนาคต ณ MaSHARES Co-Working & Maker Space MB

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนา Mahidol Sustainable and Modern Energy for All Solar Cell ณ MaSHARES Co-Working & Maker Space MB เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐกับโซลาเซลล์  การพัฒนาเรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการท่องเที่ยวตามแนวปะการัง และนวัตกรรม เพอรอฟสไกต์ วัสดุเชิงกลยุทธ์ของโซลาเซลล์ในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เวชกิจ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมเสวนาถาม ตอบในประเด็นต่าง ๆ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050