การแข่งขัน Tech & Healthcare Hackathon ในหัวข้อ
“Liver Lesions Detection Based on Ultrasound Image” 

iNT ร่วมกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Super AI Engineer ศูนย์ภาคตะวันตก ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี เข้าร่วมการแข่งขัน Tech & Healthcare Hackathon ในหัวข้อ “Liver Lesions Detection Based on Ultrasound Image

Hack สุดเข้มข้น !! 3 วันเต็มๆ เพื่อหาสุดยอด Health Tech Solution ในการวินิจฉัยภาพอัตราซาวด์ตับ

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณชิณัช ธชีพันธ์ 084-155-9662