มหาวิทยาลัยมหิดลกับความยั่งยืนภายใต้ BCG Model : ภาคเกษตรและอาหาร

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา Mahidol Sustainability “มหาวิทยาลัยมหิดลกับความยั่งยืนภายใต้ BCG Model : ภาคเกษตรและอาหาร”

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา Mahidol Sustainability “มหาวิทยาลัยมหิดลกับความยั่งยืนภายใต้ BCG Model : ภาคเกษตรและอาหาร”

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 (เวลา 08.30-16.30 น.)

ช่วงเช้า (8.30-12.30 น.)
รับฟังการบรรยาย

นโยบายและงานวิจัยที่โดดเด่นทางด้านเกษตรและอาหาร ภายใต้ BCG MODELในการยกระดับคุณภาพชีวิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.) 
พบกับกิจกรรม Workshop

ต่อยอดธุรกิจอาหารด้วย functional ingredient เพื่อมุ่งสู่อาหารฟังก์ชัน (Functional Food)

เตรียมความพร้อม“อาหารฟังก์ชัน”เพื่อขึ้นทะเบียนและกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim)

จาก BCG Model สู่กลยุทธ์ทางการตลาดใน “อาหารฟังก์ชัน”


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่ : คลิก!!!

สอบถามเพิ่มเติม คุณกนกวรรณ เอี่ยมจินดา

kanokwan.aea@mahidol.edu