Pre-Talent Mobility

Pre-Talent-Mobility

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เปิดรับสมัครโครงการทุน ‘Pre-Talent Mobility’ ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม

ทุนสนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท/โครงการ

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : คลิก!!!

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ทรงชัย อาตมีนันท์ 02-849-6420 หรือทาง talent@mahidol.edu