ปฏิรูปเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรม : กรณีศึกษา พืชสับปะรด

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

ในหัวข้อ “ปฏิรูปเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรม : กรณีศึกษา พืชสับปะรด”

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 (เวลา 09.00-12.00 น.)

ศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ INNOVATION FOR SUSTAINABILITY ในหัวข้อ“ปฏิรูปเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรม : กรณีศึกษา พืชสับปะรด”

Highlight Topic

ความน่าสนใจของใยสัปปะรด

ตัวอย่างงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากแป้งและเส้นใยใบสับปะรด

จากเส้นใยใบสับปะรดสู่แป้ง

วัตถุดิบสำหรับงานอุตสาหกรรม

Starch for Functional Food

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 (เวลา 09.00-12.00 น.)

ลงทะเบียน : คลิก!!!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์

02-849-6051

atcharaporn.tha@mahidol.ac.th