Scaling Your Business Model

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม Workshop ‘Scaling Your Business Model’ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจในการผลักดันสตาร์ทอัพ

สู่ความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส และผู้จัดการแพลตฟอร์ม Food Innopolis Acceleratorสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารสิริวัฒนภักดี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050