Workshop 3D Printing ครั้งที่ 3

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ ณ MaSHARES co-working space MB

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) จัดกิจกรรม Workshop “Introduction to 3D Printing Technology” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ 3 มิติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรวรรธน์ วรรธนะโกวินท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Septillion มาเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ MaSHARES co-working space MB

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050