Machine Learning Research School 2023

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
จัดโครงการ “Machine Learning Research School 2023” คอร์สเรียนระยะสั้นด้าน Machine learning

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยจัดโครงการ “Machine Learning Research School 2023 คอร์สเรียนระยะสั้นด้าน Machine learning ที่ครบถ้วนและเข้มข้นที่สุดในประเทศไทย !!!
คับคั่งไปด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ครอบคลุมทุกแขนงความรู้ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำภายใน 8 วัน เรียนครบ จบในที่เดียว

เปิดรับสมัครสำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปี 4 ขึ้นไปหรือผู้มีความสนใจที่จะทำงานด้าน Machine Learning โอกาสดี ๆ กำลังรออยู่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมของเรา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 มิ.ย. 2566

สมัครได้ที่ คลิก!!!

ผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องเสียค่าเข้าเรียน 4,000 บาท สำหรับนิสิต นักศึกษา และ 10,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้ที่ได้รับเลือกมีโอกาสจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับค่าเข้าเรียนโครงการ

ประกาศผลการรับสมัครในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้

จำนวนจำกัด เพียง 80 ที่นั่ง เท่านั้น!!!

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!!