รักษาสิทธิ์ที่พึงมี จดสิทธิบัตร คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เพราะผลงานทางความคิดที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นมา ถือเป็น ‘สิ่งประดิษฐ์’ ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นสิ่งที่มีคุณค่า คู่ควรแก่การได้รับการคุ้มครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3 เหตุผลสำคัญ ทำไมเราจึงต้องจดสิทธิบัตร !!

  1. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิในผลงาน ป้องกันการถูกละเมิด ไม่ให้บุคคลอื่นทำการผลิตหรือคิดค้นผลงานแบบเดียวกับคุณ 
  2. เพื่อเป็นการการันตีว่า เรานี่แหละ ! คือผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้อย่างแท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย
  3. หากต้องการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (License) แน่นอนว่า ผลงานของคุณต้องได้รับการรับรองการจดสิทธิบัตรและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีความประสงค์ที่จะนำผลงานของท่านไปจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) โทร 02-849-6056