ผู้อำนวยการ iNT มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการเตรียมความพร้อมกับ TRIUP Act

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการเตรียมความพร้อมกับ TRIUP Act โดยเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา : สร้างโอกาสสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์

โดยการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ให้แก่นักวิจัย สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยให้ทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่สมบูรณ์ และสามารถนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050