มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเปิดตัวโครงการ SPACE-F Batch 4 จับมือพันธมิตรปั้น FoodTech Startup ส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น สร้างนวัตกรรมอาหารตอบโจทย์ความยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการ สถาบันฯ (iNT) ร่วมกับพันธมิตรเข้าร่วมงานเปิดตัว SPACE-F Batch 4 ปั้น FoodTech Startup

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการ สถาบันฯ (iNT) ร่วมกับพันธมิตรเข้าร่วมงานเปิดตัว SPACE-F Batch 4 ปั้น FoodTech Startup

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการ สถาบันฯ (iNT) ร่วมกับพันธมิตรเข้าร่วมงานเปิดตัว SPACE-F Batch 4 ปั้น FoodTech Startup

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับพันธมิตรThai Union, NIA,ThaiBev,Deloitte,RISEต้อนรับ Startup ผู้เข้าร่วม “SPACE-F Batch 4” โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตร ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม (Group Director, Global Innovation) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), Dr. Chris Aurand, Open Innovation Lead บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), นายดนัย ครามโกมุท, Assistant Vice President-Channels Business Development บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), คุณจิตรภณ จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์, Executive Director, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด และคุณณัฐภัทร ธเนศวรกุล, Head of Strategy and Venture บริษัท RISE เข้าร่วมงานเปิดตัว SPACE-F Batch 4 กล่าวต้อนรับสตาร์ทอัพผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมแนะนำรายละเอียดของหลักสูตร บทบาทของพันธมิตรที่จะคอยสนับสนุนสตาร์ทอัพในโครงการ และพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ขอขอบคุณภาพจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ iNT ได้ที่

02-849-6050