03/02/2022

💵 วันสุดท้าย ! เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ ปี 65

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ รอบที่ 1 สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยภาครัฐปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 500,000 บาท/โครงการ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม สแกน QR CODE […]
07/02/2022

💵 Pre Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เปิดรับข้อเสนอโครงการ  ‘Pre Seed Fund วิจัยดี มีทุนต่อยอด’ เงินทุนในการสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นธุรกิจ ทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ โดยผู้สนใจสมัครยื่นข้อเสนอโครงการ จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรผู้ประกอบการ SET-E Learning อย่างน้อย 3 รายวิชา และนำหลักฐาน SET-E Learning Certificate พร้อมด้วยแบบฟอร์ม Concept Proposal […]
02/02/2022

💵 เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ ปี 65

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน ‘Talent Mobility’ รอบที่ 1 สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยภาครัฐปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนสูงสุด 500,000 บาท/โครงการ เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม สแกน QR CODE […]
02/02/2022

🚀 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘Mahidol Startup Incubation 2022’

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล เปิดรับนักศึกษาทุกชั้นปี และศิษย์เก่า (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ผู้ที่สนใจ มีไอเดียในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ “Mahidol Startup Incubation 2022”  โดยตลอดโครงการ ท่านจะได้รับสิทธิ์ ในการใช้ Co-working space พร้อมพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเหล่า Mentor ที่จะมาช่วยให้คำแนะนำเพื่อปั้นให้ไอเดียให้เกิดขึ้นจริง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ […]