สารผสมน้ำมันพืช

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            อะคริลาไมด์ (Acrylamide) จัดเป็นสารก่อมะเร็ง ประเภท 2A ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ อะคริลาไมด์มักเกิดในอาหารที่ผ่านการทอด อบ และคั่ว เช่น เฟรนซ์ฟราย มันฝรั่งทอด กาแฟคั่ว อาหารเช้าจากธัญพืชและผลิตภัณฑ์ขนมอบ เป็นต้น จากการวิจัยพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระสามารถลดการเกิดอะคริลาไมด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำมันรำข้าว (Rice bran oil) อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ โทโคฟีรอล (Tocopherol) โทโคไทรอีนอล (Tocotrienols) และแกมมาโอรีซานอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกมมาโอรีซานอล ซึ่งมีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ลดการรวมตัวของเกล็ดเลือด ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลและลดระดับของคอเลสเตอรอลโดยรวมและคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือด ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการลดอะคริลาไมด์ในอาหารทอดได้
ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาสารผสมน้ำมันพืช ซึ่งประกอบด้วย น้ำมันรำข้าว และน้ำมันมะพร้าว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชที่สามารถลดสารอะคริลาไมด์ในอาหารทอด และทำให้อาหารทอดมีสัดส่วนของกรดไขมันตรงกับที่แนะนำให้บริโภค เพื่อสุขภาพที่ดี

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชที่สามารถลดสารอะคริลาไมด์ในอาหารทอด

ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu