แท่นวางข้อเท้าสำหรับใช้ถ่ายภาพฝ่าเท้า

รายละเอียดผลงาน

“แท่นวางข้อเท้าสำหรับใช้ถ่ายภาพฝ่าเท้า” เป็นอุปกรณ์สำหรับวางข้อเท้าผู้ป่วยขณะถ่ายภาพ บริเวณขาของแท่นวางด้านหลังมีข้อต่อยึดติดสกรู เพื่อทำให้ที่ปรับระดับให้แท่นวางข้อเท้าสำหรับใช้ถ่ายภาพฝ่าเท้าเลื่อนขึ้นลงพอดีกับระดับตำแหน่งของกล้องถ่ายภาพ ซึ่งช่องเปิดดังกล่าวสามารถถอดแยกช่องเปิดและเสียบกลับขณะใช้งานได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถปรับระดับให้แท่นวางข้อเท้า เลื่อนขึ้น-ลงให้พอดีกับระดับตำแหน่งของกล้องถ่ายภาพได้

บริเวณพนักพิงของแท่นวางมีช่องเปิดสำหรับรองรับขาผู้ป่วยขณะถ่ายภาพซึ่งสามารถถอดออกได้

ผู้สร้างผลงาน

นายนาราวิญจน์ นาราวรนันท์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu