อุปกรณ์เก็บเข็มฉีดยาชาทางทันตกรรม

รายละเอียดผลงาน

อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการบาดเจ็บจากเข็มฉีดยาที่ใช้ในปัจจุบันออกแบบมาสำหรับใช้งานกับเข็มฉีดยาทั่วไป จึงไม่สามารถใช้งานกับเข็มฉีดยาทางทันตกรรมซึ่งมีเข็มติดอยู่ทั้งสองด้านได้ นักวิจัยจึงได้พัฒนาอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาทางทันตกรรมโดยเฉพาะ โดยออกแบบให้สามารถป้องกันส่วนปลายที่แหลมคมของเข็มฉีดยาชาทางทันตกรรมได้ ช่วยป้องกันและลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงานได้ และยังสามารถยึดตรึงส่วนที่เป็นปลอกเข็ม (Needle hub) ได้พอดี จึงไม่มีการหลุดเลื่อนระหว่างที่มีการใช้งาน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเข็มฉีดยาทางทันตกรรมโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการถูกเข็มฉีดยาชาทิ่มตำมือของบุคลากร นักศึกษา ขณะทำการสวมและปลดปลอกเข็ม

สามารถยึดตรึงปลอกเข็มไม่ให้ขยับหมุนได้

สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ง่ายต่อการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

ผู้สร้างผลงาน

นางนิลุบล ไทยรัตน์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu