น้ำยาทำความสะอาดช่องปากและลำคอสำหรับต้านเชื้อโคโรนาไวรัส

รายละเอียดผลงาน

ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากสูตรใหม่ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ มีความปลอดภัยไม่ทำให้เกิดพิษต่อเซลล์เนื้อเยื้อเหงือกไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง สามารถเก็บได้นานโดยไม่ต้องเตรียมใหม่ก่อนใช้งาน

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

มีการทดสอบคุณสมบัติการฆ่าเชื้อโคโรนา และเชื้อโควิด-19

มีความปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเหงือกและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

สามารถเก็บได้นานโดยไม่ต้องเตรียมใหม่ก่อนใช้

ผู้สร้างผลงาน

รศ.ดร.ทพญ. ศรัญญา ตันเจริญ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu