ระบบวัดอัตราการไหลปัสสาวะ

รายละเอียดผลงาน

การคำนวณ และวัดค่าการไหลของปัสสาวะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญในการวินิจฉัยโรค และการประเมินการดำเนินโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ งานประดิษฐ์นี้ออกแบบให้สามารถวัดอัตราการไหลจากน้ำหนักของปัสสาวะโดยเครื่องชั่งดิจิทัลแบบละเอียด สามารถใช้งานได้ทั้งที่บ้านของผู้ป่วย และสถานพยาบาล

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถใช้วัดอัตราการไหลของปัสสาวะได้ทั้งที่บ้าน และสถานพยาบาล

ราคาไม่แพง อุปกรณ์บางอย่างสามารถหาได้ทั่วไป

แสดงผลเป็นกราฟ สามารถอ่านค่าได้อย่างละเอียด

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.พรภพ นัยเนตร และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu