ครีมลดเลือนริ้วรอยจากสารสกัดอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทอง

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            อาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองหลังการเก็บเกี่ยว มีส่วนของเส้นใยถั่งเช่าสีทองอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่วัสดุที่ใช้และสูตรของผู้ประกอบการ แต่โดยรวมพบว่ายังมีสารออกฤทธิ์หลักของถั่งเช่าสีทอง ซึ่งได้แก่ คอร์ไดเซปิน อะดีโนซีน รวมทั้งพอลิแซ็กคาไรด์อยู่ สารเหล่านี้เป็นสารมูลค่าสูง คณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดจึงได้ศึกษาวิจัยหากรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงจากอาหารเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองชนิดแข็งภายหลังการเก็บเกี่ยว โดยเน้นปริมาณคอร์ไดเซปิน สารอะดีโนซีน และสารพอลิแซ็กคาไรด์สูง  โดยนำสารสกัดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อป้องกันและบำบัดผิวเสื่อมสภาพเกิดริ้วรอย ที่ทดสอบทางคลินิกแล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และมีประสิทธิภาพทา ให้ผิวเรียบเนียนขึ้น ลดเลือนริ้วรอยได้

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นเครื่องสำอางค์ลดเรือนริ้วรอยที่มีสาร คอร์ไดเซปิน อะดีโนซีน รวมทั้งพอลิแซ็กคาไรด์

เป็นกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงถังเช่าที่ใช้อาหารมังสวิรัติ

ผู้สร้างผลงาน

ดร.ปฐมวรรณ ฉิมมา และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu