สเปรย์ไล่แมลงสาบ

การรักษามะเร็งด้วยวิธี
เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดที-เซลล์ แบบลูกผสมที่มีความจำเพาะต่อโปรตีนของเซลล์มะเร็งเต้านม

รายละเอียดผลงาน

            ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่แมลงสาบสำหรับใช้ในครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยต่อมนุษย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีกลิ่นหอมน่าใช้ ซึ่งสารที่มีฤทธิ์ในการไล่แมลงสาบนั้นเป็นสารจากธรรมชาติที่มีการใช้อยู่ทั่วไปในอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง และอาหารสาหรับมนุษย์ จึงมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้สารเหล่านี้ยังมีคุณสมบัติระเหยเป็นไอได้ง่ายและสลายตัวได้เองตามธรรมชาติเมื่อสัมผัสกับอากาศ ความร้อน แสง จึงลดปัญหาสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้ นอกจากนี้ในสูตรผสมที่พัฒนาขึ้นนั้นประกอบไปด้วยสารสาคัญกลุ่มเทอร์พีน (Terpenes) ที่แมลงสาบมีโอกาสดื้อยาได้ยากกว่า

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี

——-Transfer

——-Prototype

——-Experimental

——-Initial

จุดเด่นเทคโนโลยี

สามารถไล่แมลงสาบอันเป็นแหล่งของสารก่อภูมิแพ้ และเชื้อโรค

มีความปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง

ผู้สร้างผลงาน

ผศ.ดร.กชพรรณ ชูลักษณ์ และคณะ

ผู้ประสานงาน : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์

02-849-6056-7

athicha.soi@mahidol.edu