สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม “Zero 2 One Camp” ภายใต้โครงการ Mahidol Startup Thailand League 2021