สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “TechnoMart 2022” ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
03/10/2022
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดงาน ‘World Space Week Thailand 2022’ ภายใต้ธีม Space & Sustainability จัดแสดงนิทรรศการ พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยและโครงการด้านอวกาศ ณ MaSHARES Co-Working Space MB
07/10/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดงาน ‘World Space Week Thailand 2022’ ภายใต้ธีม Space & Sustainability จัดแสดงนิทรรศการ พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยและโครงการด้านอวกาศ ณ MaSHARES Co-Working Space MB

วันที่ 6 กันยายน 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดงาน ‘World Space Week Thailand 2022’ ภายใต้ธีม Space & Sustainability ณ MaSHARES Co-Working Space MB

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านอวกาศ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) , สวทช , คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ , โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน , โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี , โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงจัดกิจกรรม Student Session นำเสนอผลงานวิจัยและโครงงานด้านอวกาศของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย