สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดงาน ‘World Space Week Thailand 2022’ ภายใต้ธีม Space & Sustainability จัดแสดงนิทรรศการ พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยและโครงการด้านอวกาศ ณ MaSHARES Co-Working Space MB
07/10/2022
นักศึกษา ม.มหิดล คว้ารองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน SX hackathon 2022 ในหัวข้อ Innovation for Better Living
10/10/2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดงาน ‘World Space Week Thailand 2022’ ภายใต้ธีม Space & Sustainability จัดแสดงนิทรรศการ พร้อมการนำเสนอผลงานวิจัยและโครงการด้านอวกาศ ณ MaSHARES Co-Working Space MB

วันที่ 6 กันยายน 2565 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ม.มหิดล จัดงาน ‘World Space Week Thailand 2022’ ภายใต้ธีม Space & Sustainability ณ MaSHARES Co-Working Space MB

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล (MB) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศโลก (World Space Week) ประจำปี 2022 โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การบรรยายพิเศษจาก Keynote Speaker องค์กรอวกาศระดับโลก โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Takehiro Nakamura ,Director Bangkok Office , JAXA และ Prof. Dr. Bethany Ehlmann​ , Associate Director of Keck Institute for Space Studies, California Institute of Technology , การบรรยายนำเสนอโครงการเยาวชนไทยกับกิจกรรมด้านอวกาศ โดยได้รับเกียติจาก ดร.ปริทัศน์ เทียนทอง จากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายถึงโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สวทช. ในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของเยาวชน , การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ANSYS ที่นำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านวิศวกรรม โดยได้รับเกียรติจาก Thanakorn Siriaksorn, PhD , Territory Manager จาก CADFEM SEA Thailand มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลยังได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับทาง ANSYS สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ MaSHARES Co-Working Space MB มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาจากนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานวิจัยด้านอวกาศของประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร. นาวาอากาศโทปริญญา อนันตชัยศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการการบิน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช , Prof. Dr. David John Ruffolo อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภู รุโจปการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และคุณสุเมธ กล่อมจิตเจริญ นักศึกษาปริญญาเอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน