ทำอย่างไร เมื่อเราเกลียดงานที่กำลังทำอยู่?
19/09/2020
เรียนรู้ศัพท์ที่ Start Up ควรรู้ !
10/11/2020

เพราะเรา…เป็นห่วง(ตอน1)

ไม่สบาย ไอค๊อกแค๊ก………………จนวันลาหมด

ประชุมนาน……………จนกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

เลิก late อีกจนได้………………ท้องร้องจนเลิกร้อง

พิมพ์เอกสาร………….จนปวดข้อมือ

จ้องจอ………….จนตาแห้งเหือด

ปวดหลัง บ่า ไหล่ เอ๊ะ…ใครมาขี่คอ!!!

อ้าว อ้าว อ้าว อยู่ๆ บ้านหมุนได้ไง